Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TEXT LEGAL

IGEWIND RENEWABLE, S.L. - mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili social al Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya; proveïda d'C.I.F. nombre B55752000 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3144, llibre 0, foli 48, full T-54406 - (en endavant, "IGEWIND") respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, així com, aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què IGEWIND és responsable compleix amb l'esmentada normativa.

Les dades personals només seran obtinguts per IGEWIND per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les que s'hagin obtingut.

L'usuari que a través del lloc web igewind.com (en endavant, el "Lloc Web") remet qualssevol de les seves dades personals a IGEWIND (en endavant, "l'Usuari"), manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a IGEWIND els canvis que es produeixin en els mateixos.

Per això, IGEWIND informa als Usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

IGEWIND RENEWABLE, S.L.
Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya
C.I.F. B55752000
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3144, llibre 0, foli 48, full T-54406
Tfono .: +34 877.911.271
Correu Electrònic: admin@igewind.com

FINALITAT

La finalitat de l'tractament de les dades personals recollides és atendre les peticions i sol·licituds que l'Usuari formuli a través del lloc web, així com, gestió de la relació amb potencials clients.

En el cas que l'Usuari no accepti el tractament de les seves dades per a qualsevol d'aquestes finalitats, no podrem atendre la seva sol·licitud respecte de la finalitat no autoritzada.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'Usuari:
· No sol·liciti la seva supressió o rectificació,
· No s'oposi a el tractament, o
· En aquells casos en què es requereix de la seva autorització, no retiri el seu consentiment.

En qualsevol cas, les dades personals es conservaran bloquejats durant un termini addicional de tres (3) anys per atendre possibles reclamacions.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment expres del propi usuari.

En qualsevol moment l’ús que pogués exercir el dret de retirar-se el consentiment sense que ell afectés a la autoritat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

DESTINATARIS

Els dades de caràcter personal que ens faciliten a través del lloc web no podran comunicar-se a tercers, que es podran establir en el cas dels furs requerits per una autoritat administrativa o judicial. No hi ha cap tipus d’obtenció i accés a les seves dades a les empreses que necessitem prestar serveis que requereixen l'accés a les dades, com a empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no utilitzar-los per a una altra finalitat de distribució al servei que ens presten.

Els dades personals facilitades per l'ús que seran tractats a la Unió Europea, sense cap tipus d’obtenció, posant en marxa la possibilitat que puedan ser transferits a tercers països per a la prestació d’un servei per part d’un proveïdor. En el cas, rebre informació específica sobre el proveïdor, el país o els països sobre les dades que seran tractades i les garanties que s’ofereixen per a la protecció de les seves dades de caràcter personal.

DRETS

L'Usuari té dret a:

· Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel medi sol·licitat.
· Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollides.
· Sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades.
· Oposar-se a el tractament de les seves dades personals quan sigui procedent.
· Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
· Dret a retirar el consentiment prestat.

L'usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats mitjançant la següent adreça de correu postal:

IGEWIND RENEWABLE, S.L.
ATT. Jordi Moliner
Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya.

També serà vàlida la comunicació realitzada per l'Usuari a l'adreça de correu electrònic: admin@igewind.com

L'Usuari ha d'acompanyar còpia del seu document nacional d'identitat perquè IGEWIND pugui verificar la seva identitat.

En cas que l'Usuari no estigui conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal efectuat per IGEWIND, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan , 6 - 28001 Madrid.

IGEWIND li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntària per a l'Usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades en el formulari electrònic que se li presenti a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per la prestació dels quals han sol·licitat les dades de caràcter personal. En aquest cas IGEWIND informarà de l'caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament de l'servei.

Aquest web fa servir galetes pròpies i de tercers per oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta abans de seguir navegant per poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies