[:ca]Política de Cookies[:en]Cookies policy[:es]Política de Cookies[:]

[:ca]POLÍTICA DE COOKIES[:][:en]COOKIES POLICY[:][:es]POLÍTICA DE COOKIES[:]

[:ca]TEXT LEGAL[:][:en]LEGAL TEXT[:][:es]TEXTO LEGAL[:]

[:ca]QUÈ SÓN LES COOKIES?[:][:en]WHAT ARE COOKIES?[:][:es]¿QUÉ SON LAS COOKIES?[:]
[:ca]Aquest lloc web utilitza cookies i / o tecnologies similars que s’emmagatzemen i recuperen informació quan es navega.

En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconeixer com a usuari, obtenir informació sobre els seus llocs de navegació, o personalitzar la forma en què es pot mostrar el contingut.

Els usos concrets que es refereixen a aquestes tecnologies es descriuen a continuació.[:][:en]This website uses cookies and / or similar technologies that store and retrieve information when you browse.

In general, these technologies can serve very different purposes, such as recognizing you as a user, obtaining information about your browsing habits, or customizing the way the content is displayed.

The specific uses we make of these technologies are described below.[:][:es]Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas.

En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.[:]

[:ca]QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?[:][:en]WHAT TYPES OF COOKIES DOES THIS WEBSITE USE?[:][:es]¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTÁ PÁGINA WEB?[:]

[:ca]El lloc web igewind.com (en endavant, el «Lloc Web»), titularitat de IGEWIND RENEWABLE, S.L. amb domicili a Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya; i proveïda de C.I.F. nombre B55752000 (en endavant «la Societat») utilitza les següents tipologies de cookies.[:][:en]The igewind.com Website (hereinafter, the “Website”), owned by IGEWIND RENEWABLE, S.L. with address in Camí de Valls nº 81-87, office 63, 43204 Reus (Tarragona), Spain; and provided with C.I.F. number B55752000 (hereinafter «the Company») uses the following types of cookies.[:][:es]El Sitio Web igewind.com (en adelante, el “Sitio Web”), titularidad de IGEWIND RENEWABLE, S.L. con domicilio en Camí de Valls nº 81-87, despacho 63, 43204 Reus (Tarragona), España; y provista de C.I.F. número B55752000 (en adelante “la Sociedad”) utiliza las siguientes tipologías de cookies.[:]

  • [:ca]Galetes tècniques[:][:en]Technical cookies[:][:es]Cookies técnicas[:]: [:ca]Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers permeten l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi, com per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat a la seguretat de l’servei, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, comptar vistes a l’efecte de la facturació de llicències de programari amb el que funciona el servei, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.[:][:en]Are those that, treated by us or by third parties allow the user to navigate through a web page, platform or application and use the different options or services that exist there, such as, for example, control traffic and communication of data, identify the session, access restricted access parts, remember the elements that make up an order, make the purchase process of an order, manage the payment, control fraud linked to the security of the service, make the registration request or Participation in an event, count views for the purpose of billing the software with which the service works, use security features while browsing, store content for the dissemination of videos or sound.[:][:es]Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar vistas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido.[:]
  • [:ca]Galetes de preferències o personalització[:][:en]Preference or customization cookies[:][:es]Cookies de preferencias o personalización[:]: [:ca]Són aquelles que, permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi a el servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com ara l’idioma, nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una recerca, l’aspecte o contingut de el servei en funció de l’tipus de navegador a través del qual l’usuari accedeix a l’servei o de la regió des de la qual s’accedeix.[:][:en]They are those that allow you to remember information so that the user accesses the service with certain characteristics that can differentiate their experience from that of other users, such as language, number of results to show when the user performs a search, appearance or content. of the service depending on the type of browser through which the user accesses the service or the region from which he accesses.[:][:es]Son aquellas que, permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como por ejemplo el idioma, número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede.[:]
  • [:ca]Galetes d’anàlisi o mesurament[:][:en]Analysis or measurement cookies[:][:es]Cookies de análisis o medición[:]: [:ca]Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de el servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.[:][:en]Are those that, treated by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis of the use made by users of the service offered. For this, your browsing on our website is analyzed in order to improve the offer of products or services that we offer.[:][:es]Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.[:]

[:ca]QUI UTILITZA LES COOKIES?[:][:en]WHO USES COOKIES?[:][:es]¿QUIÉN UTILIZA LAS COOKIES?[:]

[:ca]En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen galetes que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.[:][:en]In particular, this website uses Google Analytics, an analytical web service provided by Google, Inc. based in the United States with headquarters at 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043. For the provision of these services, they use Cookies that collect the information, including the user’s IP address, which will be transmitted, processed and stored by Google in the terms set on the Google.com website. Including the possible transmission of said information to third parties for reasons of legal requirement or when said third parties process the information on behalf of Google.[:][:es]En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.[:]

[:ca]ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES[:][:en]ACCEPTANCE OF COOKIES POLICY[:][:es]ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES[:]

[:ca]Pot vostè permetre o bloquejar les galetes, així com esborrar les seves dades de navegació (incloses les galetes) des del navegador que vostè utilitza. Consulteu les opcions i instruccions que ofereix el seu navegador per a això. Recordeu que, si accepta les galetes de tercers, haurà eliminar des de les opcions de navegador.[:][:en]You can allow or block cookies, as well as delete your browsing data (including cookies) from the browser you use. Check the options and instructions your browser offers for this. Please note that if you accept third-party cookies, you must delete them from the browser options.[:][:es]Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador.[:]

[:ca]RETIRADA DE CONSENTIMENT. BLOQUEIG I ELIMINACIÓ DE LES COOKIES[:][:en]WITHDRAWAL OF CONSENT. LOCKING AND ELIMINATION OF COOKIES[:][:es]RETIRADA DE CONSENTIMIENTO. BLOQUEO Y ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES[:]

[:ca]Vostè pot retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present política de cookies, i en aquest cas haurà d’eliminar les galetes emmagatzemades en el seu equip (ordinador o un altre dispositiu) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet. En aquest cas Vostè podrà seguir fent servir aquest lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el mateix menys satisfactòria.[:][:en]You can withdraw at any time your consent related to this cookie policy, in which case you must delete the cookies stored on your computer (computer or other device) through the settings and settings of your Internet browser. In this case you can continue using this website, although the use of some of its services may be limited and therefore your experience in it less satisfactory.[:][:es]Usted puede retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente política de cookies, en cuyo caso deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador u otro dispositivo) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet. En este caso Usted podrá seguir usando este sitio web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en el mismo menos satisfactoria.[:]

[:ca]POLÍTICA DE COOKIES I LA SEVA VINCULACIÓ A la POLÍTICA DE PRIVACITAT[:][:en]COOKIES POLICY AND ITS LINK TO THE PRIVACY POLICY[:][:es]POLÍTICA DE COOKIES Y SU VINCULACIÓN A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD[:]

[:ca]La Política de Cookies forma part de la Política de Privacitat de la Societat.[:][:en]The Cookies Policy is part of the Company’s Privacy Policy.[:][:es]La Política de Cookies forma parte de la Política de Privacidad de la Sociedad.[:]

[:ca]MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES[:][:en]MODIFICATION OF COOKIES POLICY[:][:es]MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES[:]

[:ca]La Societat pot modificar unilateralment la present Política de Galetes. Qualsevol canvi que s’introdueixi en aquesta política serà publicat en aquest mateix lloc web.[:][:en]The Company may unilaterally modify this Cookies Policy. Any changes made to this policy will be published on this website.[:][:es]La Sociedad puede modificar unilateralmente la presente Política de Cookies. Cualquier cambio que se introduzca en esta política será publicado en este mismo Sitio Web.[:]