Avís legal

AVÍS LEGAL

TEXT LEGAL
  1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen les condicions generals d’accés i ús de la pàgina web (a l’adreça, el “Sitio Web”) que la mercantil IGEWIND RENEWABLE, S.L. (a l’adreça, “IGEWIND”), posava gratuïtament una disposició d’usuaris d’Internet per conèixer a l’empresa i els seus productes, així com, les altres empreses del mateix grup empresarial.

IGEWIND, titular del nom de domini www.igeiwnd.com, té el seu domicili social al Camí de Valls nº 81-87, despacho 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya; ja està provista de C.I.F. número B55752000. Asimisme, es troba inscrit al Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 3144, llibre 0, foli 48, hoja T-54406. Podeu contactar amb IGEWIND al telèfon: +34 877 911 271 o al correu electrònic admin@igewind.com.

L’accés i l’ús del lloc web s’atribueix a la condició d’ús del lloc web (en endavant, el “Usuari”) i implica l’entesa i l’acceptació plena i l’expressió de totes les condicions incloses en aquest avís legal. L’Usuari ha de tenir més cura al present Avís legal en qualsevol de les ocasions que s’accedeix al lloc web, ja que és aquest i les seves condicions d’ús recomanades en l’actual Avís legal poden sufrir modificacions.

  1. Propietat industrial i intel·lectual

El Sitio web es troba a l’abast de les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat industrial i intel·lectual.

Tots els continguts del lloc web, que s’envien per un títol merament enunciatiu de textos, dibuixos, fotografies, imatges, imatges, iconos, logotipos, tecnologia, programari, enllaços i continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic, programari, bases de dades i fons forts (a l’altura, els “Continguts”), propietat intel·lectual intel·lectual d’IGGEWIND, d’empreses del seu grup o de tercers, sense que es pugui lliurar a l’ús que s’utilitza una licència d’ús o dret d’explotació reconocida per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els desajustos, aquelles sales que resulten estrictament necessàries per a l’ús del lloc web.

Les marques, nombrosos comerços o signes distintius que apareixen al lloc web web titularitat d’IGGEWIND, de les empreses del seu grup o de tercers, que puguin adreçar-se a l’accés al lloc web assignat cap dret sobre l’ús de les citades marques, nombres comercials i / o signes distintius.

  1. Condicions d'ús del Lloc Web

3.1 General

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Lloc Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà davant de IGEWIND, empreses del seu grup o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

3.2 Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal.

Amb caràcter merament enunciatiu, no limitatiu, l'Usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per IGEWIND o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.

 

3.3 Formularis de registre de dades

Per visitar el lloc web de IGEWIND no cal subministrar cap dada de caràcter personal.

No obstant això, i sense perjudici del que disposa la clàusula 5 d'aquest avís legal, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a IGEWIND o societats del seu grup, estan condicionades al previ ompliment d'un formulari en el qual se sol·licitarà a l'Usuari la informació personal necessària per poder donar correcte compliment a l'servei o sol·licitud efectuats per aquest últim.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a IGEWIND perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a IGEWIND, empreses del seu grup o a tercers per la informació que faciliti.

 

  1. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L'accés a l'Lloc Web no implica l'obligació per part de IGEWIND de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix.

Tant l'accés a la Web com l'ús que pugui fer-se de la seva continguts és de l'exclusiva responsabilitat de qui els fa, de manera que ni IGEWIND ni les empreses del seu grup respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús d'aquest contingut.

Els Continguts del Lloc web són merament informatius pel que IGEWIND i les empreses del seu grup no es responsabilitzen de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu de actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc Web.

4.2 De la qualitat de l'servei

L'accés a l'Lloc Web no implica l'obligació per part de IGEWIND de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu o maliciós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

IGEWIND no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant el seu accés a la Web.

4.3 De la disponibilitat de l'servei

L'accés a la Web requereix de serveis i subministraments per part d'altres prestadors de serveis de la societat de la informació, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a IGEWIND tot i ser aquesta el titular del Lloc Web. Per tant, els serveis proveïts a través del Lloc Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació de servei del Lloc Web, sense que IGEWIND respongui d'això.

IGEWIND no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Lloc Web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ .

4.4 Enllaços de tercers

IGEWIND no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al lloc web o que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre IGEWIND i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen.

  1. Protecció de dades personals

IGEWIND com a titular del Lloc Web, informa als Usuaris de la mateixa que és el responsable de tractament de dades personals que es realitzi mitjançant dit lloc web, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, IGEWIND respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels usuaris del Lloc Web només s'obtindran per ser tractats quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s'hagin indicat als Usuaris.

Quan es demanin dades personals a través del Lloc Web, s'informarà prèviament a l'Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives a l'tractament de les seves dades, d'acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades mitjançant el lloc web es conservaran mentre l'interessat (i) no sol·liciti la seva supressió o rectificació, (ii) no s'oposi a que les seves dades segueixin sent tractats o, (iii) en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sense perjudici de l'anterior, i addicionalment a aquests terminis, les dades seran conservades degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per fer front a possibles reclamacions que es puguin plantejar per l'ús que s'hagi fet d'ells.

IGEWIND atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d'exercici dels seus drets legalment reconeguts, a través de la següent adreça de correu postal: IGEWIND RENEWABLE, S.L., At. Jordi Moliner, Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya, així com a través de la següent adreça de correu electrònic: admin@igewind.com

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de IGEWIND on trobareu informació més detallada respecte la protecció de dades.

  1. Canvis en l'Avís Legal

IGEWIND i les empreses del seu grup no garanteixen la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en el Lloc Web, que podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació .

IGEWIND es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la Web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la mateixa, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes, i de el present Avís Legal.

  1. Legislació

Totes les qüestions relatives a a el lloc web es regiran per la legislació espanyola. IGEWIND i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Reus.

Aquest web fa servir galetes pròpies i de tercers per oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta abans de seguir navegant per poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies